sk | en | de | hu
 
 

notár Mgr. Peter Danczi

prečo robiť úkon u notára

blog

zásady

kde nás nájdete

 

 

blog

vklady do s.r.o. už iba cez banku

Od 01.12.2013 je teda účinná novela obchodného zákonníka, ktorá prikazuje vložiť pri založení obchodných spoločností vklady na účet v banke. Mnoho klientov sa pýta, či je možné tieto peniaze minúť alebo či musia byť viazané počas trvania spoločnosti.

Na rozdiel od niektorých štátov Európskej únie, u nás je možné základné imanie použiť na podnikanie, je to určitý štartovací kapitál. Takže aj keď vložíte tieto peniaze na účet v banke, môžete s nimi po zápise spoločnosti do obchodného registra disponovať, uhrádzať z nich faktúry alebo ich použiť na podnikanie v zmysle predmetov činnosti (napríklad poskytnúť pôžičku spoločníkom a pod.).

Od založenia spoločnosti do jej vzniku ubehne približne 11 pracovných dní (ak klient nemá predpripravený súhlas správcu dane so založením), pričom na štvrtý-piaty pracovný deň treba zložiť peniaze na účet správcu vkladu, výpisom obchodnému registru preukázať túto skutočnosť a po zápise je možné peniaze ihneď použiť. Takže fakticky viazané by boli tieto prostriedky približne 5-6 pracovných dní.

Pre viac informácií ohľadne založenia a vzniku spoločností sa obráťte na Vášho notára, ktorý Vám s ochotou pomôže pri začiatku Vášho podnikania a vybaví všetky úkony za Vás na príslušných úradoch podľa potreby. Získate tak nie len kvalitné listiny, ale ušetríte si aj Váš čas, ktorý by ste strávili komunikáciou s úradmi a tiež peniaze, keďže notár komunikuje s úradmi v prevažnej väčšine elektronicky a poplatky sú z tohto dôvodu polovičné, v niektorých prípadoch dokonca žiadne

 

 

Notársky úrad - Mgr. Peter Danczi, Turecká 24, 940 61 Nové Zámky,
IČO: 42113539, IČ DPH: SK 1039829967, bankové spojenie: 0242478103/0900