Mgr. Peter Danczi - notar Nove Zamky
sk | en | de | hu
 
 

zmluvy k nehnuteľnostiam

obchodné spoločnosti

zmluvy a iné jednostranné právne úkony

dobrovoľné dražby

záložné práva

dedičské veci

osvedčovacia činnosť

notárske úschovy

notárske centrálne registre

osobitné registre


 

služby
obchodné spoločnosti

Vzhľadom na vysokú dôkaznú silu notárskych zápisníc je vhodné vyhotoviť doklady potrebné na založenie a zmeny v obchodných spoločnostiach v notárskych zápisniciach. V niektorých prípadoch to dokonca prikazuje aj zákon.

V notárskej zápicnici spísaný právny úkon alebo osvedčenie deja je najsilnejším dôkazom o tom, na čom ste sa dohodli alebo o tom, čo sa stalo.

Vďaka elektronickému podaniu na obchodný register prostredníctvom notára môžete ušetriť na súdnych poplatkoch 165.75 euro pri založení s.r.o. a 415 euro pri založení akciovej spoločnosti. Zároveň ušetríte aj na vydaní živnostenských oprávnení, keďže pri elektronickom podaní sa neúčtuje poplatok za voľné živnosti.

Rád svojim klientom preto spisujem všetky potrebné listiny na:

-

založenie obchodných spoločností (spoločenské zmluvy a zakladateľské listiny, stanovy, vyhlásenia, podpisové vzory, návrhy na živnostenský a obchodný register a pod.), nadácií, neziskových organizácií a iných právnických osôb,

-

prevody obchodných podielov v s.r.o. (zmluvy o prevode, rozhodnutia spoločníkov, návrhy na obchodný register a pod.),

- prevod cenných papierov v akciových spoločnstiach
-

zmena právnej formy v spoločnostiach

- akékoľvek zmeny v obchodných spoločnostiach (napríklad zmeny sídla, činností, obchodného mena, konateľov a pod.),
- zlúčenie, splynutie a rozdelenie obchodných spoločností
- osvedčenie priebehu rokovania valných zhromaždení vašej spoločnosti

Pred vyhotovením listín vám poskytnem bezplatnú konzultáciu a navrhnem najlepšie možné riešenie.

 

 

Notársky úrad - Mgr. Peter Danczi, Turecká 24, 940 61 Nové Zámky,
IČO: 42113539, IČ DPH: SK 1039829967, bankové spojenie: 0242478103/0900

s.r.o., a.s., v.o.s., k.s., založenie spoločnosti s ručením obmedzeným, založenie akciovej spoločnosti, valné zhromaždenie, prezenčná listina, prevod s.r.o.