Mgr. Peter Danczi - notar Nove Zamky
sk | en | de | hu
 
 

zmluvy k nehnuteľnostiam

obchodné spoločnosti

zmluvy a iné jednostranné právne úkony

dobrovoľné dražby

záložné práva

dedičské veci

osvedčovacia činnosť

notárske úschovy

notárske centrálne registre

osobitné registre


 

služby
dobrovoľné dražby

Zákon pre zabezpečenie nestrannej osoby pri priebehu dobrovoľných dražieb dáva notárom kompetencie, ktoré spočívajú najmä v:

-

registrácií dražobných vyhlášok z Notárskeho centrálneho registra dražieb,

-

osvedčovaní priebehu dobrovoľných dražieb notárskou zápisnicou.

O priebehu dobrovoľnej dražby viem s mobilným vybavením spísať notársku zápisnicu priamo na mieste konania dražby.

Informácie o aktuálnych dražbách nájdete na stránkach Notárskej komory Slovenskej republiky - www.notar.sk

 

 

 

 

 

Notársky úrad - Mgr. Peter Danczi, Turecká 24, 940 61 Nové Zámky,
IČO: 42113539, IČ DPH: SK 1039829967, bankové spojenie: 0242478103/0900