Mgr. Peter Danczi - notar Nove Zamky
sk | en | de | hu
 
 

zmluvy k nehnuteľnostiam

obchodné spoločnosti

zmluvy a iné jednostranné právne úkony

dobrovoľné dražby

záložné práva

dedičské veci

osvedčovacia činnosť

notárske úschovy

notárske centrálne registre

osobitné registre


 

služby
dedičské veci

Notár v oblasti dedičského práva vykonáva najmä činnosť súdneho komisára, keď ho súd poveruje na prejednávanie dedičských vecí.

Ďalšou činnosťou v tejto oblasti je najmä spisovanie závetov, listín o vydedení a odvolaní týchto úkonov. Výhodou takéhoto úkonu spísaného v notárskej zápisnici je okrem formy verejnej listiny aj povinná registrácia v Notárskom centrálnom registri závetov, z ktorého je každý notár v prípade prejednávania konkrétnej dedičskej veci povinný žiadať informáciu o tom, či poručiteľ zanechal závet. Tak sa notár vždy dozvie o zanechanom závete.

Rovnako môže klient priniesť aj závet spísaný vlastnou rukou alebo pred svedkami a požiadať notára o uloženie do úschovy. Notár v takomto prípade poučí účastníka o podstatných náležitostiach a uloží listinu do úschovy. Registruje sa rovnako ako notárska zápisnica do Notárskeho centrálneho registra závetov, samozrejme ale pri týchto listinách notár nezodpovedá za ich obsahovú a formálnu správnosť.

 

 

 

Notársky úrad - Mgr. Peter Danczi, Turecká 24, 940 61 Nové Zámky,
IČO: 42113539, IČ DPH: SK 1039829967, bankové spojenie: 0242478103/0900