Mgr. Peter Danczi - notar Nove Zamky
sk | en | de | hu
 
 

príklady poplatkov

príloha vyhlášky 31/1993 Z.z

 

 


 

poplatky u notára

Poplatky u notára sú presne určené štátom - Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR. Je to najmä z dôvodu, aby notár nemohol odmietnúť vykonať úkon nepriamo tak, že si stanoví cenu, ktorá by bola pre klienta príliš vysoká. Ďalším dôvodom je ten, že štát prikazuje vykonať niektoré úkony v notárskej forme, tak musí regulovať ceny za takéto úkony, aby neboli opäť pre klienta neprimerané.

Základom odmeny je väčšinou cena predmetu notárskeho úkonu (napríklad kúpna cena pri kúpnej zmluve). Pri osvedčovaní a niektorých iných úkonoch sú stanovené ceny paušálne.

Príklady výpočtu notárskeho poplatku (uvedené sumy sú bez 19 % DPH a iba orientačné - môžu sa líšiť napríklad vo výške nákladov a pod.):
 

Kúpna zmluva na byt - cena bytu 35.000 €, jeden predávajúci, jeden kupujúci, päť strán notárskej zápisnice

228 €

Založenie s.r.o. - spísanie všetkých listín a návrhu na obchodný register, overenie podpisov na všetkých potrebných listinách, zastupovanie pri podani navrhu na zapis spolocnosti do obchodneho registra, sudny poplatok (165,50 eur)

 

ca. 350 €

Vyžiadanie a vydanie výpisu z obchodného registra - 2 strany, vrátane nákladov na vyžiadanie

2,99 €

Zmluva o pôžičke a exekučný titul, pôžička 2.000 €, jeden dlžník, jeden veriteľ, tri strany notárskej zápisnice

30,35 €

Registrácia záložného práva k automobilu do NCRzp, hodnota pohľadávky 12.000 €

67 €

Uloženie splnomocnenia do notárskeho centrálneho registra listín na dobu kratšiu ako 14 dní

1,73

Osvedčenie priebehu valného zhromaždenia s.r.o. alebo akciovej spoločnosti, štyri strany, žiadne prílohy

175 €

   

 

 

Notársky úrad - Mgr. Peter Danczi, Turecká 24, 940 61 Nové Zámky,
IČO: 42113539, IČ DPH: SK 1039829967, bankové spojenie: 0242478103/0900