Mgr. Peter Danczi - notar Nove Zamky
sk | en | de | hu
 
 

notár Mgr. Peter Danczi

prečo robiť úkon u notára

blog

zásady

kde nájdete kanceláriu

 


 

zásady poskytovania služby

1976

  Narodený v Nových Zámkoch

1995

  Ročný študijný pobyt v Nemeckej spolkovej republike
1996   Ukončená stredná škola – Obchodná akadémia so zameraním na bankovníctvo
od 1996 do 2001   Štúdium na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne - ukončené titulom magister
od 2001 do 2007   Notársky koncipient a následne notársky kandidát na notárskom úrade v Štúrove
2003   Mesačná hospitácia v Nemeckej spolkovej republike u notára s návštevou francúzskeho notára a školeniami Nemeckého ministerstva spravodlivosti a Nemeckej notárskej komory
od 2005 do 2011   Aktívny člen pracovnej skupiny pre medzinárodné vzťahy pri Notárskej komore Slovenskej republiky
2007   Úspešné absolvovanie výberového konania a od 28.05.2007 menovaný za notára so sídlom v Nových Zámkoch
od 2008 do 2011   člen revíznej komisie Notárskej komory SR a analytickej skupiny Notárskej komory SR
od 2011 do 2017   člen Prezídia Notárskej komory Slovenskej republiky
od 2011 do 2017   predseda Medzinárodnej skupiny Notárskej komory SR
od 2013   generálny radca Medzinárodnej únie latinského notárstva (UINL)
2014   člen výkonnej rady Rady notárstiev Európskej únie (CNUE) - zástupca Notárskej komory SR vo vedení rady


Cudzie jazyky:
slovom aj písmom - komunikačná úroveň veľmi dobrá - nemecký jazyk
slovom aj písmom – komunikačná úroveň veľmi dobrá - maďarský jazyk
slovom aj písmom - komunikačná úroveň dobrá - anglický jazyk

 

 

Notársky úrad - Mgr. Peter Danczi, Turecká 24, 940 61 Nové Zámky,
IČO: 42113539, IČ DPH: SK 1039829967, bankové spojenie: 0242478103/0900