Mgr. Peter Danczi - notar Nove Zamky
sk | en | de | hu
 
 

zmluvy k nehnuteľnostiam

obchodné spoločnosti

zmluvy a iné jednostranné právne úkony

dobrovoľné dražby

záložné práva

dedičské veci

osvedčovacia činnosť

notárske úschovy

notárske centrálne registre

osobitné registre


 

služby

Notárska zápisnica spísaná notárom vám prináša mnoho výhod, napríklad veľmi vysokú dôkaznú silu (vyššiu ako súkromné listiny) alebo garanciu štátu za škodu, ktorú klientovi notár spôsobí nesprávnym postupom.

Ako notár som spoľahlivým pomocníkom pri mnohých právnych úkonoch. Svojim klientom zabezpečujem najmä „právny dohľad“ nad ich právnymi úkonmi a svojou nestrannosťou som zárukou možnosti účastníka domôcť sa svojich práv.  

Pri všetkých nižšie uvedených úkonoch poskytujem právne poradenstvo samozrejme zadarmo a do uvedených zmlúv na žiadosť všetkých zúčastnených strán zakomponujem aj exekučný titul, ktorý vám ušetrí veľa peňazí na súdnych poplatkoch a času pri sporových konaniach. 

Na mojom notárskom úrade nájdete najmodernejšiu techniku, ktorá minimalizuje čakacie doby a väčšinu notárskych úkonov viem vykonať aj mimo kancelárie prostredníctvom mobilného vybavenia.

Z všeobecnej notárskej činnosti a spisovania rôznych zmlúv sa venujem najmä týmto oblastiam práva:

- zmluvy k nehnuteľnostiam,
- obchodné spoločnosti,
- zmluvy a iné jednostranné právne úkony,
- dobrovoľné dražby,
- záložné práva,
- dedičské veci,
- osvedčovacia činnosť,
- notárske úschovy,
- notárske centrálne registre,
- vydávanie výpisov z obchodného registra.

 

 

 

Notársky úrad - Mgr. Peter Danczi, Turecká 24, 940 61 Nové Zámky,
IČO: 42113539, IČ DPH: SK 1039829967, bankové spojenie: 0242478103/0900