sk | en | de | hu
 
 

notár Mgr. Peter Danczi

prečo robiť úkon u notára

blog

zásady

kde nás nájdete

 

 

blog

aké sú dane pri prevode alebo prechode nehnuteľností?

Ešte stále sa pravdielne stretávam s otázkami klientov, že aké dane budú musieť platiť pri predaji domu alebo dedení pozemkov. Daň z prevodu nehnuteľností, daň z darovania a daň z dedenia pritom boli zrušené v roku 2004, takže tieto dane klienti platiť nemusia. 

Účastníkov právnych vzťahov sa však týka daň z príjmu. Pri nehnuteľnostiach existujú tri obvyklé modelové situácie, pri ktorých je treba myslieť práve na túto daň z príjmu.

Prvý príklad: vlastníte byt, ktorý ste kúpili pred dvoma rokmi za 25.000 eur, v súčasnosti ho predávate za 30.000 eur. Vzhľadom k skutočnosti, že ste na vlastníctve mali príjem 5.000 eur, je nutné tento príjem zdaniť daňou z príjmu (sadzba je 19 % alebo 25 %). Ak by ste byt predali za cenu nižšiu ako 25.000 eur, nemusíte platiť žiadne dane.

Druhý príklad: dostali ste do daru byt, ktorý mal v čase darovania obstarávaciu cenu 37.000 eur a v súčasnosti ste ho predali za 40.000 eur. Váš prijem je podľa zákona o dani z príjmu vo výške 3.000 eur a preto platíte príslušnú sadzbu dane z tohto základu, tzn. iba z rozdielu medzi obstarávacou cenou v čase darovania a kúpnou cenou v čase predaja.

Tretí príklad: zdedíte nehnuteľnosti po súrodencovi, ktoré mali v čase smrti súrodenca hodnotu 2.500 eur, v súčasnosti ste predali za 6.000 eur, tzn. rozdiel medzi týmito sumami je príjem a treba ho zdaniť.

Existujú však aj možnosť oslobodenia od dane: v prípade, ak vlastníte nehnuteľnosť aspoň 5 rokov ako fyzická osoba nepodnikateľ, pri predaji sa na Vás povinnosť platiť daň z príjmu nevzťahuje. Ak dedíte po predkoch (rodičia) alebo potomkoch (deti), a poručiteľ vlastnil nehnutenosti aspoň 5 rokov, tiež sa na Vás vzťahuje oslobodenie od dane.

Notári Vám pri svojich službách poskytujú vždy komplexné informácie ohľadne celého Vášho úkonu, ktorý sa chystáte spraviť, tzn. vedia Vám komplexne vysvetliť pred uzatvorením zmlúv a pri prípadnom dedení aj Vaše daňové povinnosti voči štátu. Získate tak okrem kvalitných listín aj úplné informácie a v budúcnosti Vás nemôže nič prekvapiť.

 

 

Notársky úrad - Mgr. Peter Danczi, Turecká 24, 940 61 Nové Zámky,
IČO: 42113539, IČ DPH: SK 1039829967, bankové spojenie: 0242478103/0900