sk | en | de | hu
 
 

notár Mgr. Peter Danczi

prečo robiť úkon u notára

blog

zásady

kde nájdete kanceláriu

 

 

blog:

Nový spôsob dedenia(2015-08-19)
Aký je rozdiel medzi odmietnutí dedičstva a dedičskou dohodou? (2015-05-07)
Dôsledky darovania (2015-03-10)
Aj maloletí môžu byť účastníkmi právnych vzťahov (2015-02-13)
Záložné práva k hnuteľným veciam (2014-11-18)
Ako zrušiť obchodnú spoločnosť? (2014-09-19)
Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastnístva manželov (2014-09-12)
Zmeny v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (2014-06-18)
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (2014-06-03)
Ako vydediť dediča (2014-04-02)

Ako sa rýchlo domôcť práv z nájomnej zmluvy (2104-02-23)

Dedenie alebo darovanie? (2014-01-11)
Vklady do s.r.o. už iba cez banku (2013-12-06)
Ako sa zabezpečiť pri kúpe nehnuteľnosti čo najlepšie? (2013-11-04)
Forma závetu (2013-07-25)
Dedenie zo závetu (2013-06-25)
Aké sú dane pri prechode alebo prevode nehnuteľností? (2013-03-06)

 

 

Notársky úrad - Mgr. Peter Danczi, Turecká 24, 940 61 Nové Zámky,
IČO: 42113539, IČ DPH: SK 1039829967, bankové spojenie: 0242478103/0900