sk | en | de | hu
 
 

notár Mgr. Peter Danczi

prečo robiť úkon u notára

blog

zásady

kde nás nájdete

 

 

blog

ako sa zabezpečiť pri kúpe nehnuteľnosti čo najlepšie?

Pri spísaní notárskej zápisnice zodpovedá notár za totožnosť účastníkov a tejto zodpovednosti sa nemôže podľa zákona zbaviť. Takže pri falošných občianskych preukazoch bude účastníkovi uhradená škoda. Napríklad ak má predávajúci falošný preukaz totožnosti, kupujúci mu vyplatí peniaze, ale podľa nášho práva nikdy nehnuteľnosť nezíska. Tak príde o peniaze a nebude mať za ne nič. Tieto stratené peniaze mu však budú uhradené práve cez poisteného notára.

Notárska zápisnica môže obsahovať aj exekučný titul. Napríklad ak má kupujúci doplatiť ešte časť kúpnej ceny, alebo predávajúci má povinnosť odovzdať nehnuteľnosti, tak pri nesplnení tejto povinnosti by sa druhá strana musela domáhať svojho práva (na zaplatenie zostatku kúpnej ceny alebo na vypratanie) prostredníctvom súdu. Po vyhratom súde získa súdny rozsudok, ktorý je podkladom pre exekúciu a môže sa obrátiť na exekútora, ktorý donúti povinného splniť to, čo mu súdny rozsudok uložil. Takéto súdne konanie však môže dlho trvať a môže byť aj finančne nákladné. Pri exekučnom titule v kúpnej zmluve celá potreba súdneho konania odpadá a oprávnená osoba sa môže priamo obrátiť na exekútora, čím sa ušetrí veľa času a veľa peňazí.

Keďže pri kúpe nehnuteľnosti a financovaní kúpnej ceny na úver môže nastať ešte aj ďalšia nepríjemná udalosť. Po načerpaní peňazí z úveru a vyplatení predávajúcemu sa môže objaviť na liste vlastníctva exekúcia na majetok predávajúceho. V takomto prípade nenadobudne kupujúci vlastnícke právo k nehnuteľnosti, kým sa nevyrieši exekúcia, ale úver už splácať musí, lebo ho načerpal. Predávajúci môže peniaze minúť akýmkoľvek spôsobom a exekúciu nebude vedieť splatiť, preto táto povinnosť môže ostať na pleciach kupujúceho, čím sa kúpa nehnuteľnosti môže značne predražiť. Práve problémy takéhoto druhu rieši notárska úschova, ktorá pri kúpe bytov a domov na hypotéku nie je veľmi využívaná. Peniaze z úveru by v takomto prípade boli najprv poslané na účet notára, ktorý po zapísaní vlastníckeho práva peniaze prevedie na účet predávajúceho. V prípade, ak by vznikli problémy (nezapísanie vlastníckeho práva, exekúcie a pod.), pošle peniaze na účet kupujúceho, ktorý s nimi bude vedieť následne disponovať, splatiť úver a vykonať všetky kroky potrebné napríklad k odstúpeniu od zmluvy tak, aby sa celý právny stav nehnuteľností vrátil do pôvodného stavu. Pri kúpnej cene 30.000 eur stojí úschova približne 120 eur s DPH, takže účastníci získajú veľkú istotu za pomerne nízku cenu.

Kombinácia notárskej zápisnice a notárskej úschovy je pri kúpe nehnuteľností vždy to najlepšie, čo klienti môžu získať. Cena pri nehnuteľnosti za 30.000 eur je za kúpnu zmluvu približne 250 eur s DPH, za úschovu 120 eur s DPH a prevod na katastri stojí iba 18 euro. Notár chráni obe strany rovnako, preto si obvykle náklady podelia. Za 390 eur (každá zo strán za 195 eur) tak klienti získajú absolútnu istotu pri prevode a každá zo strán tak bude mať kľudný spánok a istotu, že neprídu o peniaze, ktoré budú splácať najbližších 30 rokov.

 

 

Notársky úrad - Mgr. Peter Danczi, Turecká 24, 940 61 Nové Zámky,
IČO: 42113539, IČ DPH: SK 1039829967, bankové spojenie: 0242478103/0900