sk | en | de | hu
 
 

notár Mgr. Peter Danczi

prečo robiť úkon u notára

blog

zásady

kde nás nájdete

 

 

blog

ako zrušiť obchodnú spoločnosť?

Od roku 2015 platia podnikatelia minimálnu daň vo výške aspoň 480 eur, tzv. daňové licencie. Z tohto dôvodu sa ma mnohí klienti pýtajú na možnosti zrušenia nefungujúcich s.r.o.-čiek.

Ak má klient s.r.o.-čiek viacero a potrebuje iba jednu, tak sa všetky tieto s.r.o.-čky, ktoré nepotrebuje, zlúčia do jednej, s ktorou bude nakoniec podnikať. Za posledné obdobie sme v našej kancelárii pri klientov takýmto spôsobom zlúčili desiatky s.r.o.-čiek. Je to rýchly a jednoduchý spôsob a cena za takéto zlúčenie obvykle nedosahuje ani tých spomínaných 480 eur za daňovú licenciu. Výsledok zlúčenia je teda taký, že klientovi ostane iba jedna s.r.o., s ktorou naďalej podniká, ktorá má predmety činnosti, názov, sídlo, spoločníkov a konateľov podľa potreby, všetko sa dá prípadne pomeniť pri procese zlučovania. V niektorých prípadoch si klienti želali, aby boli pribratí noví spoločníci pri zlučovaní alebo naopak, aby niektorému z nich účasť v spoločnosti zanikla, takejto požiadavke pri zlučovaní je možné bez problémov vyhovieť.

Ak má klient iba jednu spoločnosť, ktorá už dlhšie nepodniká a nechce za ňu platiť daňovú licenciu, vieme pre klienta takúto spoločnosť zlikvidovať, avšak iba v prípade, ak majetok spoločnosti prevyšuje jej dlhy. V takomto prípade ako prvý krok vykonáme vstup spoločnosti do likvidácie a vymenujeme likvidátora. Likvidátor má za úlohu (zjednodušene) premeniť všetok majetok na peniaze. Spraví sa účtovná závierka, vyžiada sa súhlas daňového úradu a spoločnosť sa následne vymaže z obchodného registra. Ak ostali po likvidácie peniaze, tieto sa rozdelia medzi spoločníkov. Cena takejto likvidácie by nemala presiahnuť 400 euro, mnoho však závisí aj od množstva listín, ktoré je treba pripraviť.

Pre klienta najjednoduchšia forma je však obrátiť sa na podnikateľa, ktorý sa zaoberá likvidáciami spoločností. V takomto prípade prevedie iba celú spoločnosť, ktorú už nepotrebuje, na takéhoto podnikateľa a nemusí sa ďalej starať o žiadne ďalšie veci. Viem Vám zabezpečiť prostredníctvom svojich klientov aj takúto službu, jej cena sa obvykle pohybuje vo výške ceny za likvidáciu spoločnosti.

Všetky riešenia sú tak vždy lacnejšie ako už spomínaná najnižšia daňová licencia, tzn. obvykle stoja menej ako 480 euro. Ak patríte tiež medzi vlastníkov alebo konateľov spoločnosti, ktorá nie je funkčná a nechcete platiť túto daňovú licenciu, obráťte sa na našu kanceláriu alebo Vášho notára a poradíme Vám, aké sú možnosti, a ktorá by bola pre Vás najvhodnejšia. Notári sú tu pre Vás aj v obchodných veciach a vo veciach registrácií alebo výmazov obchodných spoločností.

 

 

Notársky úrad - Mgr. Peter Danczi, Turecká 24, 940 61 Nové Zámky,
IČO: 42113539, IČ DPH: SK 1039829967, bankové spojenie: 0242478103/0900