sk | en | de | hu
 
 

notár Mgr. Peter Danczi

prečo robiť úkon u notára

blog

zásady

kde nás nájdete

 

 

blog

dedenie alebo darovanie?

V médiách sa v poslednej dobe objavilo mnoho článkov, kde sa porovnávalo dedenie s darovaním, výhody alebo nevýhody niektorého z riešení. Často bola v popredí finančná stránka darovania alebo dedenia a pritom sa zabúdalo však na ostatné právne a daňové aspekty a dôsledky úkonov do budúcna.

Notári sú ako súdni komisári poverovaní prejednávaním dedičských vecí a preto sú z právnych profesií povolaním, ktoré sa s dedením stretáva najčastejšie. S dedením úzko súvisia aj závety a vydedenia, Notárska komora SR vedie register závetov, v ktorom sú evidované všetky závety spísané vo forme notárskych zápisníc alebo ktoré boli odovzdané notárovi do úschovy. Notári boli však zároveň v dejinách vždy prítomní pri prevode nehnuteľností, takže poznajú aj odpovede na otázky ohľadne darovania a predaja nehnuteľností. Zbieranie skúsenosti a prepojenie informácií v týchto troch oblastiach vytvorí u každého notára v praxi jasný prehľad o tom, ako by mal klient postupovať na dosiahnutie želaného účinku. Niekedy je lepšie spísať závet, niekedy je lepšie spísať darovaciu zmluvu a niekedy je vhodnejšie zase nechať veci plynúť a spoľahnúť sa na zákonné dedenie v dedičskom konaní. 

Nechajte si preto poradiť od Vášho notára ktorú formu zvoliť. Vy viete, na KOHO máte myslieť, notár Vám povie, AKO to docieliť a na ČO máte myslieť.

 

 

Notársky úrad - Mgr. Peter Danczi, Turecká 24, 940 61 Nové Zámky,
IČO: 42113539, IČ DPH: SK 1039829967, bankové spojenie: 0242478103/0900