Mgr. Peter Danczi - notar Nove Zamky
sk | en | de | hu
 
 

zmluvy k nehnuteľnostiam

obchodné spoločnosti

zmluvy a iné jednostranné právne úkony

dobrovoľné dražby

záložné práva

dedičské veci

osvedčovacia činnosť

notárske úschovy

notárske centrálne registre

osobitné registre


 

služby
zmluvy k nehnuteľnostiam

Väčšina ľudí kupuje nehnuteľnosť na bývanie alebo zastavanie iba raz alebo dvakrát za život. Kupujúci pritom platí niekedy svojimi dlhoročnými úsporami, alebo sa zaväzuje splácať úver na mnoho rokov. Predávajúci zas chce mať istotu, že obchod prebehne bezproblémovo, že sa dostane k peniazom a ani v budúcnosti nebude musieť plniť niečo, k čomu sa nezaviazal.

Práve preto by ste mali vyhotovenie zmlúv, týkajúcich sa nehnuteľností zveriť osobe kvalifikovanej, vzdelanej a v tejto oblasti mimoriadne skúsenej - notárovi.

Pri prevode vlastníckeho práva (kúpa, darovanie, zámena a pod.) máte v prípade spísania zmluvy notárom stopercentnú ochranu pred podvodníkmi. Notár totiž zodpovedá za zistenie totožnosti účastníkov a v prípade podvodu s totožnosťou Vám bude uhradená vzniknutá škoda. Notár sa tejto zodpovednosti nemôže zbaviť.

Ďalšou výhodou spísania zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti je odpadávajúca nutnosť kontroly zo strany ďalšieho orgánu verejnej moci (správa katastra). Keďže notár je orgánom verejnej moci, vydáva verejné listiny s vyššou dôkaznou silou ako súkromné listiny, nie je nutné, aby zmluvu duplicitne preskúmavala z právnej stránky ešte aj správa katastra. Preto má správa katastra povinnosť zapísať zmluvu od notára bez urýchľovacieho poplatku za 20 dní.

Pri spísaní zmluvy vo forme notárskej zápisnice navyše získate výhodu možnosti elektronického podania návrhu na vklad, čím sa poplatok za podanie návrhu môže znížiť iba na 18 euro (miesto 66 euro), resp. na 115 eur (miesto 265,50 euro) pri urýchlenom vklade. Môžete tak ušetriť až 150 euro na správnych poplatkoch.

V mojej praxi som sa doteraz najčastejšie stretol s nasledovnými typmi zmlúv:

-

zmluva, ktorou sa prevádza vlastnícke právo k nehnuteľnostiam (napríklad kúpno-predajná, darovacia, zaopatrovacia a zámenná zmluva, zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva a pod.),

-

zmluva, ktorou sa zriaďuje a zrušuje ťarcha k nehnuteľnostiam (napríklad zmluva o vecných bremenách, záložných právach k pôžičkám a pod.),

- nájomná a podnájomná zmluva
-

iné zmluvy týkajúce sa nehnuteľností (napr. zmluvy o budúcich zmluvách, zmluvy o výpožičke a pod.),

Pred vyhotovením zmlúv je vhodné dohodnúť si osobnú bezplatnú konzultáciu.

 

 

 

Notársky úrad - Mgr. Peter Danczi, Turecká 24, 940 61 Nové Zámky,
IČO: 42113539, IČ DPH: SK 1039829967, bankové spojenie: 0242478103/0900