Mgr. Peter Danczi - notar Nove Zamky
sk | en | de | hu
 
 

zmluvy k nehnuteľnostiam

obchodné spoločnosti

zmluvy a iné jednostranné právne úkony

dobrovoľné dražby

záložné práva

dedičské veci

osvedčovacia činnosť

notárske úschovy

notárske centrálne registre

osobitné registre


 

služby
záložné práva

Pri zriaďovaní záložných práv, najmä na nehnuteľnosti, je vždy vhodnejšie spísať zmluvy v notárskej zápisnici, najmä kvôli skutočnosti, že notár zodpovie a vysvetlí klientovi všetky otázky, ktoré klient má a tak sa nemôže stať, že podpíše zmluvu, ktorej by nerozumel.

Zákon ďalej predpokladá súčinnosť notára aj pri povinnej registrácii záložného práva k hnuteľným veciam do registra, keď pri záložnom práve bez tejto registrácie záložné právo nevzniká. Zareigstrované záložné práva nájdete na stránkach Notárskej komory SR.

Preto som sa v doterajšej praxi stretol najmä s týmito úkonmi:

-

spisovanie zmlúv o zriadení, zmene alebo zrušení záložného práva k hnuteľnostiam aj k nehnuteľnostiam,

-

spisovanie zmlúv o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva k hnuteľnostiam a nehnuteľnostiam

-

registrácia záložného práva na hnuteľné veci do Notárskeho centrálneho registra záložných práv

- vydávanie úradných výpisov z Notárskeho centrálneho registra záložných práv

Konzultácie a poradenstvo pri spisovaní zmlúv bezplatné.

zmluva o zriadení záložného práva, zabezpečovací prevod vlastníckeho práva, záložné právo, záložné práva

 

Notársky úrad - Mgr. Peter Danczi, Turecká 24, 940 61 Nové Zámky,
IČO: 42113539, IČ DPH: SK 1039829967, bankové spojenie: 0242478103/0900