Mgr. Peter Danczi - notar Nove Zamky
sk | en | de | hu
 
 

zmluvy k nehnuteľnostiam

obchodné spoločnosti

zmluvy a iné jednostranné právne úkony

dobrovoľné dražby

záložné práva

dedičské veci

osvedčovacia činnosť

notárske úschovy

notárske centrálne registre

osobitné registre


 

služby
osobitné registre

Ako notár môžem na požiadanie klienta a po overení jeho totožnosti vydať výpis z informačných systémov verejnej správy, ktorý po opatrení notárskou doložkou je rovnako použiteľný na právne úkony ako výpis vydaný priamo prevádzkovateľom tohto systému.

V súčasnosti je možné vydávať výpisy z obchodného registra.

V praxi to znamená, že si môžete na notárskom úrade požiadať o vydanie výpisu z obchodného registra a po obdržaní elektronického výpisu a následnej verifikácii Vám vytlačím výpis z obchodného registra, opatrím ho doložkou a takýto výpis sa považuje sa osvedčenú verejnú listinu (tzn. ako by ste mali výpis priamo z obchodného registra).

Výpisy sa dajú žiadať z územia celej republiky (z ktoréhokoľvek obchodného registra). V súčasnosti trvá celý proces od požiadania až po vystavenie niekoľko minúť až hodín a cena za vydanie je 1,33 € bez DPH za každú stranu výpisu.

Tzn., ušetríte si cestu na obchodný register, čas a peniaze podaním žiadosti u notára a prevzatím takéhoto výpisu.

vydávanie výpisov z obchodného registra, výpis z obchodného registra

 

Notársky úrad - Mgr. Peter Danczi, Turecká 24, 940 61 Nové Zámky,
IČO: 42113539, IČ DPH: SK 1039829967, bankové spojenie: 0242478103/0900